Το Ελληνογερμανικό/Γερμανοελληνικό Νομικό Γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο της σειράς Δίκαιο και Μετάφραση είναι το πρώτο τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελλάδα που περιέχει όλες τις θεμελιώδεις νομικές έννοιες του αστικού δικαίου από τα ελληνικά στα γερμανικά και αντίστροφα.

Με πρωτοποριακή δομή, όπου οι νομικοί όροι παρατίθενται σε κεφάλαια ανά τομέα δικαίου και μέσα σε αυτά σε λογική ακολουθία μεταξύ τους, με παραδείγματα σε κάθε ενότητα, αλλά και παραρτήματα με:

  1. Συντομογραφίες ελληνικού δικαίου
  2. Συντομογραφίες γερμανικού δικαίου
  3. Υποδείγματα ελληνικών και γερμανικών νομικών εγγράφων αστικού δικαίου
  4. ελληνικά και γερμανικά πιστοποιητικά αστικού δικαίου

Με το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου και στις δύο γλώσσες, καθίσταται πάντοτε δυνατή η αναζήτηση των λέξεων και των εννοιών που ευρίσκονται μέσα στο γλωσσάρι.

Το ελληνογερμανικό/γερμανοελληνικό νομικό γλωσσάρι Ι αστικό δίκαιο, παρέχει μία σφαιρική έποψη του αστικού δικαίου στις δύο χώρες, καθώς περιέχει όρους και εκφράσεις του νόμου, παραδείγματα, αλλά και νομικά και δημόσια έγγραφα του αστικού δικαίου από την Ελλάδα και την Γερμανία. Ξεκινώντας δηλαδή κάποιος από τις όρους και τις έννοιες καταλήγει στα νομικά και δημόσια έγγραφα του αστικού δικαίου, όπου αυτές οι έννοιες ανευρίσκονται, κατανοώντας έτσι την χρήση αυτών και την ορθή σύνταξή τους μέσα στα κείμενα. 

Mε το ελληνογερμανικό/γερμανοελληνικό νομικό γλωσσάρι του αστικού δικαίου, διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των νομικών εννοιών και ο ακριβής προσδιορισμός τους, όταν αυτές αναζητούνται είτε στην μία είτε στην άλλη έννομη τάξη.

Το γλωσσάρι της κας Νανάκη ανήκει στην κατηγορία των πονημάτων που έχουν στόχο τη δημιουργία ενός πρακτικού υποβάθρου που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποβοηθητικά όσους δραστηριοποιούνται ως δικηγόροι και μεταφραστές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Πρόκειται για εργασία πρωτοποριακή στη νομική βιβλιογραφία και αποτελεί μία συνθετική επεξεργασία των κειμένων, μεθοδικά διαρθρωμένη, ώστε ο δικηγόρος να έχει πρόχειρη τη βάση και τα εφόδια που χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός του”.

                                       ISBN: 978-960-93-4927-7